چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰

روایت یک کتاب (شماره90)

در نودمین برنامه "روایت یک کتاب" با دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران همراه می‌شویم برای شنیدن خلاصه ای از کتاب "شنیدن شهر" که مجموعه مقالاتی است در حوزه شهر با نگاهی متفاوت. پنج مقاله کتاب اهمیت گوش کردن به مردمان شهر و ارزش تاریخ شفاهی، قصه‌های بومی و رخدادهای گذشته شهر در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و هویت‌سازی شهر را یادآور می‌شود.
این کتاب تلاش دارد تا علاوه بر متخصصان، شهروندان و ساکنان شهرها را دعوت کند تا نسبت خود با شهر را پیدا کنند و بر پایه روایت‌ها تعریفی نو بسازند از شهرها و نسبت‌ها.

📕شنیدن شهر
چرا برای طراحی،ًبرنامه‌ریزی و روایت یک شهر به شنیدن قصه‌هایش نیاز داریم؟
🖋گردآوری و ترجمه: نوید پور محمدرضا


نظر خود را بنويسيد